Skip to content

Vokalquantitäten im albanischen Dialekt der Drenica (Kosovo). Kürzen, Längen, Kürzungen

Norbert Boretzky


Pages 1 - 25

DOI https://doi.org/10.13173/zeitbalk.55.1.0001
Bochum

1 Atlasi dialektologjik i gjuhës Shqipe. I., II. Akademia e Shkencave e Shipërisë. Instituti i gjuhësisë dhe i Letërsisë. Ed. J. Gjinari, B. Beci, B. Shkurtaj. Università degli Studi di Napoli L'orientale. Dipartimento di Studi dell'Europa Orientale 2007.

2 Bashkimi: Fjalori i “Bashkimit” [Fialuer i Rii i Shcypés, preie Shocniiet t' Bashkimit 1908]. Prishtina: Rilindja 1978.

3 Çetta, Anton (1963): Tregime Popullore. I. II. Prishtinë: Rilindja.

4 Cimochowski, Wacław (1951): Le dialecte de Dushmani. Poznań: Poznańskie Towarzystwo. Concilli i dheut Shypniis, baamun n viet 1703. I kaa qit qyp Don Egnell Radoja. N Rom me Shtamp t Kuvenit S. t Propagands 1872.

5 Fiedler, Wilfried (2004): Das albanische Verbalsystem in der Sprache des Gjon Buzuku (1555). Prishtinë: Akademia e Shkencave.

6 Komárek, Miroslav (1958): Historická mluvnice česká. I. Hláskosloví. Praha: Státní Pedagogické Nakladatelství.

7 Mulaku, Latif (1968): Govor Albanaca Bajgorske Šalje. Priština.

8 Sgall, Petr; Hronek, Jiří (2014): Čeština bez příkras. Praha: Karolinum.

9 Topalli, K. (2011): Gramatikë historikë e gjuhës shqipe. Tirana: Folklor Shqiptar II, I, 55.

Share


Export Citation