Skip to content

The History of the Police Lexicon's Development in the Albanian Language

Shemsi Haziri


Pages 114 - 121

DOI https://doi.org/10.13173/zeitbalk.57.1.0114
(Prishtina)

1 Bogdanović, Branko (2002): Dva veka policije u Srbiji. Belgrade.

2 Coleman, Julie; Cay, Christian (2000): Lexicology, Semantics and Lexicography. Manchester.

3 Goxhaj, Dilaver: “A ka ardhur koha e xhandarëve” [Has the time of the gendarmes arrived?]. Dita, November 29th 2013, http://www.oranews.tv/article/ceshte-xhandarmeria-kombetare (last access August 15, 2018).

4 Greene, Jack (2007): The Encyclopedia of Police Science. New York.

5 Haklaj, Veli: Policia e Shtetit nga 1913 e deri më sot. http://www.albeu.com/dossier/fotoja-e-marubit-policia-e-shtetit-nga-1913-e-deri-me-sot/137694/ (last access 28.06.2017).

6 Haziri, Fatos (2010): E Drejta e Policisë, authorized lectures. College FAMA. Prishtina.

7 Haziri, Shemsi (2015a): “Dallimet terminologjike në mes të Ligjit të Policisë së Kosovës dhe Ligjit të Policisë së Shtetit dhe ca prurje të reja.” Week of Albanology/Java e Albanologjisë. Albanologji 6. Prishtina. 279–287.

8 Haziri, Shemsi (2015b): Shkëmbimi gjuhësor gjatë bisedave në Qendrat Komunikuese të Policisë së Kosovës, International Seminar of Albanian Language 35. 505–516.

9 Haziri, Shemsi (2018): Zhvillimi i leksikut policor në gjuhën shqipe në Kosovë, Studime Albanologjike 18, The Institute of Albanian Cultural and Spiritual Heritage. Skopje.

10 Haziri, Shemsi (2018): “Sinonimet në leksikut policor Kosovë-Shqipëri”. Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare [International Seminary on Albanian Language, Literature and Culture] 37. 345–359.

11 Ibro, Arben; Selmani, Bora (2016): “Menaxhimi i policisë pas viteve '90 dhe ndikimi i tij në ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike”. Policimi dhe Siguria. 112–127.

12 Kurian, George (2007): World Encyclopedia and Police Forces Academy and penal system. New York.

13 Lushaku, Hilë (2012): Rrugëtimi i policisë shqiptare (1912–1945). http://www.tiranaobserver.al/si-u-krijua-policia-shqiptare-dokumente-dhe-foto-te-rralla-nga-hile-lushaku/ (last access 07/08/2018).

14 Muceku, Albana (2017): Përparësitë e përdorimit të teknikave audio-vizive, të lidhura ngushtësisht me përvetësimin gjuhësor të gjuhëve të huaja në sistemin arsimor shqiptar sipas standardeve evropiane – rasti i italishtes, PhD Dissertation. Tirana.

15 Munishi, Shkumbin (2015): Shqipja në epokën e globalizimit. Prishtina: ZeroPrint.

16 Nuhiu, Vesel (2013): Ndikimi i anglishtes në gjuhën shqipe. Prishtina: ASHAK.

17 Pasho, Hëna (2017): Probleme gjuhësore të terminologjisë në gjuhën shqipe. Akademia e Studimeve Albanologjike, Tirana.

18 Thomai, Jani (2002): Leksikologjia e gjuhës shqipe. Shtëpia Botuese e Librit Universitar. Tirana.

19 Thomai, Jani (2006): Leksikologjia e gjuhës shqipe. Shtëpia Botuese e Librit Universitar. Tirana.

20 Zmijarević, Neven (2007): Policija u Hrvatskoj od 1941 do 2001. Zagreb.

Share


Export Citation