Skip to content

The Ritual and Social Practices Associated with Paştele Blajinilor (“The Easter of the Kind Hearted”) in Moldova: Betwixt Tradition and the Permutations of the Migration Process

Dorina Onica


Pages 12 - 32

DOI https://doi.org/10.13173/zeitbalk.57.1.0012
(Chişinău)

1 Balaur, Dumitru (1936): “Paştele Blajenilor” [The Easter of the Kind-Hearted]. Revista Biserica Ortodoxă Română 3–4. 183–186.

2 Buzilă, Varvara (1999): Pâinea. Aliment şi simbol. Experiența sacrului [The Bread. Food and Symbol. The Experience of the Sacred]. Chişinău.

3 Cambose, Astrid (2018): “Paştele Blajinilor. Semnificații generale şi observații de teren în comuna Țibăneşti, Iaşi, 2015” [The Easter of the Kind-Hearted: General Significations and Field Observation in Țibăneşti village, Iaşi, 2015]. Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” LV. 393–430.

4 Cash, Jennifer R. (2013): “Charity or Remembrance?: Practices of Pomană in Rural Moldova”. Max Planck Institute for Social Anthropology. Working Papers 144. 1–23. https://www.eth.mpg.de/pubs/wps/pdf/mpi-eth-working-paper-0144 (accessed on September 23, 2020).

5 Cash, Jennifer R. (2013): “Transformations of the Ritual Cycle in Post-Socialist Moldova”. Interstitio, East European Review of Historical and Cultural Anthropology V, no. 1–2 (9–10), December, 2013. 30–50.

6 Ciocanu, Maria (2019): Cartea Etnografului. Colecții muzeale, obiceiuri şi tradiții populare [The Ethnographer's Book. Museum Collections, Folk Customs and Traditions]. Chişinău.

7 Ciubotaru, Silvia; Ciubotaru Ion H. (2015): Vitralii. Pagini etnoculturale din presa anilor 1992–2012 [Stained glass. Ethnocultural pages from the press of the years 1992–2012]. Processed, collected and ordered by Codrin Ciubotaru şi Ionuț Ciubotaru. Iaşi.

8 Constantinescu, Olimp; Stoian, Ion (eds.) (1936): Din Datina Basarabei. Materialul este adunat de elevii şcolii normale de băieți din Chişinău [From the Bessarabian Tradition. The Material is Collected by the Students of the Normal Boys' School in Chişinău]. Chişinău.

9 Davie, Grace (1994): Religion in Britain Since 1945: Believing without Belonging. Oxford.

10 Eliade, Mircea (1999): Tratat de istorie a religiilor, ed. a 3-a [Treatise on the History of Religions, 3rd Edition]. Mariana Noica (trans.). Bucureşti.

11 Evseev, Ivan (1994): Dicționar de simboluri şi arhetipuri culturale [Dictionary of Symbols and Cultural Archetypes]. Timişoara.

12 Gagauz, Olga et al. (2016): Population Situation Analysis in the Republic of Moldova. Chişinău.

13 Gudeman, Stephen; Hann, Chris (2015): “Ritual, Economy, and the Institutions of the Base”. In: Economy and Ritual. Studies of Postsocialist Transformations, ed. by Stephen Gudeman and Chris Hann. New York, Oxford. 1–30.

14 Gennep, van Arnold (1996): Rituri de trecere [The Rites of Passage]. Lucia Berdan, Nora Vasilescu (trans.), Introductory Study by Nicolae Constantinescu, Afterword by Lucia Berdan. Iaşi.

15 Ghinoiu, Ion (2013): Dicționar de mitologie română [Dictionary of Romanian Mythology]. Bucureşti.

16 Hallam, Elizabeth; Hockey, Jenny (2001): Death, Memory and Material Culture. Oxford, New York.

17 Handler, Richard; Linnekin, Jocelyn (1984): “Tradition, Genuine or Spurious”. The Journal of American Folklore 97 (385). 273–290.

18 Jiga Iliescu, Laura (2006): Răsplata paradisului. Filoane livreşti şi orale ale tradițiilor despre Blajini în spațiul românesc [The Heaven's Reward. Written and Oral Documents of the Traditions Linked to the Blajini in the Romanian Territory]. Bucureşti.

19 IDIS Viitorul (2008): Migration trends and policies in the Black Sea region: Cases of Moldova, Romania and Ukraine. Kyiv.

20 Kligman, Gail (1998): Nunta mortului. Ritual, poetică şi cultură populară în Transilvania [The Wedding of the Dead: Ritual, Poetics, and Popular Culture in Transylvania]. Mircea Boari, Runa Petringenaru, Georgiana Farnoaga, West Paul Barbu (trans.). Iaşi.

21 Komter, Aafke E. (2005): Social Solidarity and the Gift. United Kingdom.

22 Lozovanu, Dorin (2019): “Diaspora legată de Republica Moldova privită în timp şi spațiu. Hărți” [The Diaspora Related to the Republic of Moldova viewed in Time and Space. Maps]. In: Comunități entice şi diapora în timp şi spațiu [Ethnic Communities and Diaspora in Time and Space], Dorin Lozovanu (ed.). Chişinău. 25 – 46.

23 Marian, Simion Florea (1901): Sărbătorile la români. Studiu etnografic. vol. III. Cincizecimea. [The feasts of Romanians. Ethnographic study. Vol. III. The Pentecost]. Bucureşti.

24 Marian, Simion Florea (1995): Înmormântarea la români [The Funeral of the Romanians]. Critical Edition by Teofil Teaha, Ioan Şerb, Ioan Iluşiu. Bucureşti.

25 Mauss, Marcel (1993): Eseu despre dar [The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies]. Silvia Lupescu (trans.) after Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les societes archaiques (1923 – 1924, Paris). Iaşi.

26 Mesnil, Marianne; Popova, Assia. (2002): “L'Offrande céréalière dans les rituels funéraires du sud-est européen”. Civilisation 49 (1–2). 103–117.

27 NiculiȚă, Voronca Elena (1998): Datinele şi credințele poporului român adunate şi aşezate în ordine mitologică [The customs and beliefs of the Romanian people gathered and placed in mythological order], vol. I. Edition cared by Victor Durnea. Bucureşti.

28 Nora, Pierre (1989): “Between Memory and History: Les lieux de memoire”. Representations 26. 7-25.

29 Notă informativă cu privire la numărul revizuit al populației Republicii Moldova inclusiv datele despre migrația internațională 2014-2019, (2019) [Information Note about the Revised Number of Population of the Republic of Moldova and Data on International Migration 2014-2019]. Chişinău.

30 Profilul Migrațional Extins al Republicii Moldova 2014-2018 Raport analitic, (2018) [The Extended Migration Profile of the Republic of Moldova 2014-2018 Analytical Report] Chişinău. http://bma.gov.md/sites/default/files/media/ra_pme_2014-2018_0.pdf (accessed on October 15, 2020).

31 Poalelungi, Olga; Mazur, Jana (2017): Extended Migration Profile of the Republic of Moldova 2010-2015: Overview of Migration Trends for the Period 2005-2015. Chişinău.

32 Toader, Şerban (2007): Pomană şi dar. Elemente şi mecanism. Un demers în registru maussian [Alms and Gifts. Elements and Mechanism. An Approach in the Maussian Register]. Bucureşti.

33 Văduva, Ofelia (1996): Pasi spre sacru. Din etnologia alimentației româneşti [Steps to the Sacred. From the Ethnology of Romanian Food]. Bucureşti.

34 Văduva, Ofelia (1997): Magia Darului [The Magic of the Gift]. Bucureşti.

35 Vulcănescu, Romulus (1987): Mitologie română [Romanian Mithology]. Bucureşti.

36 Whitehouse, Harvey; Lanhman, Jonathan A. (2014): “The Ties That Bind Us: Ritual, Fusion, and Identification”. Current Anthropology 55 (6). 674-695. https://doi.org/10.1086/678698 (accessed on. March 20, 2021).

Share


Export Citation