Skip to content

Lenka J. Budilová, Marek Jakoubek: Bulgarian Protestants and the Czech Village of Voyvodovo. Sofia: New Bulgarian University 2017. Pp. 144. ISBN 978–954–535–000–9.

Daniela Tlumačová


Pages 141 - 143

DOI https://doi.org/10.13173/zeitbalk.55.1.0141
1 Budilová, L. J. (2011): „Pro víru nebo za půdou? Několik poznámek k migračním motivacím bulharských Čechů‟. In: G. Fatková et al. (eds.): Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv. Plzeň: AW. 17–35.

2 Jakoubek, M. (2009): „Etnografie (nejen) textuální realizace (dvoj) identity vojvodovských Čechů‟. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (1). 24–38.

Share


Export Citation